banner.gif
โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเยาวชนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
            วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสภอ.ท่ามะกาและโรงเรียนอนุบาลกรับใหญ่ จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเพื่อเยาวชนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกรับใหญ่จำนวน 180 คน