banner.gif
งานแถลงผลความคืบหน้าการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา่ 10.00-12.00 น. โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพ
บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยอุบัติเหตุจำนวน 1,000 กรณีศึกษมีกำหนดวิจัย 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ