banner.gif
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา

                   วันที่ 20 กรกฎาคม ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  จัดฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"กิจกรรมเป็นการอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติขับขี่ในสนามจราจร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 60 คน