banner.gif
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
              เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จัด"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"กิจกรรมเป็นการอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติขับขี่ในสนามจราจร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดอนเตาอิฐ จำนวน 55 คน