banner.gif
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
นายเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พร้อมด้วยดร.อารักษ์ พรประภา กรรมการบริหารฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมสนับสนุนรณรงค์ "ปีแห่งการสวมหมวกนิรภัย 100 %" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562