banner.gif
สมาคมTMEA ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่
เรียน ท่านสมาชิกทราบ

          เนื่องจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะทำการปิดปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างใหม่ทั้งหมด  สมาคมฯจึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำการจากเดิมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ไปอยู่ ณที่ทำการแห่งใหม่ อาคาร 253 อโศก ชั้น10 ถนน สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 ตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
           สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
           อาคาร 253 อโศก ชั้น10
           ถนน สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
           เขตวัฒนา กทม 10110
           โทรศัพท์ 02- 258-6997 โทรสาร 02- 258-6998
  
           ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ของสมาคม ทางโทรศัพท์มือถือได้ที่ 
           คุณสุภมาศ 089-669-0800
           คุณกรรณิการ์ 083-828-9537
                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                       สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย