banner.gif
ประกาศผลการตัดสิน การประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

ผลการตัดสิน การประกวด  โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

 

สืบเนื่องจากโครงการประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

ทางสมาคมฯ ขอทำการประกาศผลการประกวด อย่างเป็นทางการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 80 ราย แบ่งเป็น

 

ประเภทที่  1. นักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. จำนวน 53  ผลงาน

ประเภทที่ 2. นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา  และ ประชาชนทั่วไป จำนวน  27  ผลงาน

 

  ผลการตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าว เป็นดังนี้

 

                      ประเภทที่  1. ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช.

 

                      ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ชื่อผลงาน "พ่อลูกคู่หนึ่ง กับเหตุสะพรึง ที่หน้าบ้าน " จาก  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผู้เข้าประกวด นายโรจนัสถ์ คัยนันทน์ และ เพื่อนร่วมทีม

 

         ชนะรางวัล ลำดับที่ 2  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผู้เข้าประกวด นายภานุวัตร จันทร์แก้ว  และเพื่อนร่วมทีม

 

                      ชนะรางวัล ลำดับที่ 3  (ไม่มีผู้ใด ได้รับรางวัลนี้)

 

                      รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 ชื่อผลงาน "ขับขี่ปลอดภัยไว้ใจเธอ" จาก โรงเรียนเชียงคาน (ทีมเปื้อนฝุ่น)  ผู้เข้าประกวด เด็กหญิงชลธิชา คำนามะ และเพื่อนร่วมทีม

 

         รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน "ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติบนท้องถนน" จาก  โรงเรียนสอาดเผดิมวิยา ผู้เข้าประกวด นางสาวสุภาวดี เหมาะภักดี และเพื่อนร่วมทีม

 

                      ประเเภทที่ 2. นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา  และ ประชาชนทั่วไป

                     

                      ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ชื่อผลงาน "เสี้ยว"  จาก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผู้เข้าประกวด นาย ออมสิน ชากำนัน

 

                      ชนะรางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อผลงาน "หมวกกันน๊อคใส่ไม่จริงถอดทิ้งเป็นศพ" ผู้เข้าประกวด นางสาวฉัตรฌลานันท์ ปั้นสวย

 

                      ชนะรางวัล ลำดับที่ 3 ชื่อผลงาน "Double Check,Double Click พลิกชีวิตให้ปลอดภัย"  ผู้เข้าประกวด นางสาวกมลทิพย์ ปิ่นนิล

 

                      รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 ชื่อผลงาน "ลืมอะไรหรือเปล่า" จาก ทีม สายกะจ่าง ผู้เข้าประกวด นายธนกฤต ทองคล้ำ และเพื่อนร่วมทีม

                      รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน "Get"  จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าประกวด นางสาวศุภิสรา อ่อนน้อม

 

                     

 

หมายเหตุ: สำหรับ รางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 3  ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. ในปีนี้ กรรมการตัดสิน ลงความเห็นว่า ไม่มีผู้ใด ทำผลงานดีพอ ที่สมควรจะได้รับรางวัลนี้

 

 

   ทางสมาคมฯ ขอแจ้งให้ผู้ชนะรางวัลทุกท่าน เข้ารับ เงินรางวัล และ/หรือ โล่รางวัล ในงานสัมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่  14  ในวันที่ 6 ธันวาคม  2560 เวลา 10:00-14:00 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กทม. โดยพร้อมเพรียง