banner.gif
พิธีมอบรางวัลประกวดวีดีโอ.คลิป
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดวีดีโอ.คลิป ที่ทางสมาคมฯได้จัดการประกวดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 ในงานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้ สำหรับรางวัลของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด มีทั้งประเภทนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 50,000 บาท, อันดับที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท อันดับที่ 3 รางวัลละ 20,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติคุณ)