banner.gif
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยายนต์อย่างปลอดภัย “TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013”  เข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการ สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และสำหรับประชาชนทั่วไป

 กติกาการประกวด

 

1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา และจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร

2. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ

3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้มากกว่า 1 คลิป ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

4. ในแต่ละคลิปผลงาน ต้องมีชื่อและโลโก้ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) อยู่ในคลิปการนำเสนอ โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/web/index.asp

5. ในแต่ละคลิปผลงาน จะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่ สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขับขี่ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เช่น การสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ข้อควรระวัง ในการใช้รถใช้ถนน ความไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว หรืออื่น โดยที่กลุ่มเป้าหมาย ของผู้ชมให้ มุ่งเน้นไปที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปที่มีอายุ15-25 ปี

6. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV  เท่านั้น

7. นำคลิปวีดิโอ บันทึกลงแผ่น CD/DVD ส่งพร้อมใบสมัครมาที่ สมาคม ฯ ตั้งชื่อผลงาน  และใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงาน พร้อมทั้งใส่ชื่อทีม และผู้เข้าร่วมทีม 
เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมลล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครและส่งผลงาน
    ส่งไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล ลงแผ่น CD/DVD ระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีมส่งมายัง...

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้อง D201/12
เลขที่ 60 ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง คลองเตย เขตคลองเตย
กทม 10110
tel: 02-229-3147

 หรือ กรณีที่ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2MB สามารถส่งมาทาง E-mail: tmea@tmea.or.th
 
สามารถส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/videocontest  และจะส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป โดยจะทำการมอบรางวัลในวันที่ 11-12 ธันวาคม
2556
8.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภมาศ หรือ คุณกรรณิการ์ e-mail: tmea@tmea.or.th โทรศัพท์ 02-229-3147 หรือ วิสูตร Mobile:  085-489-9793

 

 งื่อนไขการสมัคร

1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และสามารถปฏิเสธการรับสมัครคลิปวิดีโอที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2. ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคลิปที่ผู้สมัครส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ไปใช้เผยแพร่ ตัดต่อ ดัดแปลงหรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์  โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก

5. ระหว่างการประกวดไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่ในสื่อต่าง หรือเวทีอื่น

6. รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น ขัดแย้งหรือล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็นสองประเภทคือ

1. รางวัลสุดยอดคลิป “TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013” ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

1.1  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000          บาท  พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล จาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

2. รางวัลสุดยอดคลิป “TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013” ประเภท ประชาชนทั่วไป

2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000          บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

2.2 รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

2.3 รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดคลิป TMEA Road Safety  VideoClip contest” ทั้งสองประเภท

 

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1. เนื้อหาในภาพรวม

ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย

40

2. ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ

40

3. คุณภาพการผลิต

คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

10

4. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ความสามารถในการ สื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ15-25ปี

10

รวม

100