banner.gif
จัดพิมพ์โปสเตอร์รณรงค์ "อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ อะไหล่เทียม"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เอซีย FAMI (Federation of Asia Motorcycle Industry) จัดพิมพ์โปสเตอร์ "อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ อะไหล่เทียม" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายไปตามร้านตัวแทนจำหน่่ายรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และคาวาซากิ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใช้อะไหล่แท้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไว้ใจได้ ไร้ปัญหา