banner.gif
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำโปสเตอร์ "ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย 100%" จำนวน 20,000 แผ่น ที่่ทางสมาคมฯได้จัดพิมพ์ขึ้น ร่วมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2556 ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก ประธานในพิธีฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555