banner.gif
"ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาครัฐภาคเอกชน พร้อมใจกันร่วมรณรงค์ช่วง "เทศกาลปีใหม่ 2555 ตายเป็นศูนย์" โดยมีฯพณฯนายกรัฐมนตรี นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมเป็นกำลังใจ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันบูรณการปฎิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างเต็มที่ และคาดหวังขอให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยกันทั่วทุกคน