banner.gif
หลักพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล

 
ในขณะที่กำลังจะนำรถออกจากขอบทางด้านซ้ายของถนน สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำก็คือควบคุมรถได้อย่างมั่นคงและออกรถได้อย่างนุ่มนวลสอดคล้องกับสภาพการจราจรในขณะนั้น

การออกรถ
1. เพื่อความปลอดภัย หันมองดูรอบๆแล้วเปิดไฟสัญญาณเลี้ยวขวา
2. เลือกใช้เกียร์ 1 ในการออกรถ
3. หันมองด้านหลังทางด้านขวา เพื่อตรวจเช็คความปลอดภัยอีกครั้ง
4. เริ่มเคลื่อนรถออกไปทางด้านขวาช้าๆ
5. เมื่อออกรถเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา

การเปลี่ยนเกียร์

วิธีการเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งที่สูงกว่า
 - การที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่สูงกว่านั้น ปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์จราจรรอบๆตัว/ความเร็วที่กำลังใช้อยู่ และสมรรถนะของเครื่องยนต์
 - การเปลี่ยนเกียร์ให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ที่สูงกว่าโดยไม่เร่งเครื่องยนต์ อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการกระตุก และถ้าหากการใช้เกียร์ต่ำในขณะที่รถใช้ความเร็วสูง ก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและมีเสียงดัง เนื่องจากเครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง

วิธีการเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ที่ต่ำกว่า 
 - ขณะขับขี่รถขึ้นบนทางที่สูงชัน หรือขณะที่ขับแซงรถคันอื่น 
 - ต้องการให้เครื่องยนต์ช่วยเบรกขณะที่ขับขี่รถบนถนนที่เปียกลื่น หรือขับขี่รถลงเขา

การใช้เครื่องยนต์เบรก (Engine Brake)
 - ในขณะที่เบาคันเร่ง เครื่องยนต์จะค่อยๆช้าลง ล้อหลังซึ่งทำงานสัมพันธ์กับเครื่องยนต์จะค่อยๆ หมุนช้าลง ส่งผลให้ความเร็วของรถช้าลงไปด้วย การลดความเร็วด้วยวิธีนี้เรียกว่า การใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก (Engine Brake) และถ้าต้องการจะลดความเร็วของรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ที่ต่ำกว่า

การใช้เบรกหน้าและเบรกหลัง
การใช้เบรกหน้า  ในการหยุดรถจะมีประสิทธิภาพในการหยุดรถได้ดีกว่าเบรกหลัง
 - การใช้เบรกหน้าสามารถทำได้โดยค่อยๆบีบคันเบรกด้วยมือขวา ถ้าปรากฎว่าล้อหน้าถูกล็อก และรถเริ่มมีอาการลื่นไถล ในขณะที่ใช้เบรกหน้าให้รีบปล่อยคันเบรกทันที แล้วค่อยๆควบคุมรถให้ตั้งตรงเนื่องจากเบรกหน้าใช้บังคับด้วยมือขวาจึงควบคุมได้ง่ายกว่า
การใช้เบรกหลัง
 - การใช้เบรกหลังสามารถทำได้โดยใช้เท้าขวาเหยียบลงบนคันเบรก การใช้เบรกหลังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะสั้นๆ เพราะเบรกหลังมีประสิทธิภาพในการหยุดได้น้อยกว่าเบรกหน้า และถ้าหากใช้เบรกหลังเพียงอย่างเดียวอย่างรุนแรง ก็จะทำให้ล้อหลังล็อก เป็นเหตุให้รถลื่นไถลได้ ดังนั้นการเบรกรถให้หยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้เบรกหน้าและเบรกหลังควบคู่กัน โดยใช้เบรกหน้า 70 เบรกหลัง 30 จะทำให้ท่านหยุดรถได้ในระยะสั้นและปลอดภัย
 
******************************************