banner.gif
เรียนรู้วิธีขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ประหยัดน้ำมันด้วยตัวคุณเอง

วิธีการขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ประหยัดน้ำมัน

1. ไม่ควรอุ่นเครื่องรถก่อนออกเดินทางนานเกิน 10 นาที ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จะเป็น

 

2.  ไม่ควรติดเครื่องระหว่างจอดรอ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเกิดไอเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

3.  ขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ด้วยอัตราความเร็วคงที่ ที่เหมาะสมประมาณ  40 กม/ชม.

 

4.  หลีกเลี่ยงการใช้เบรคโดยไม่จำเป็น การขับขี่และเร่งเครื่องแบบกระชากในการจราจรที่ติดขัดจะทำให้ต้องเหยียบเบรคบ่อยขึ้น

        ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน

 

5.  ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันแล้วยังทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าที่ควรด้วย

.

 

6.  ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์

 

7.  วางแผนเดินทางก่อนสตาร์ทเครื่อง ก่อนออกเดินทาง ควรวางแผนเลือกทางที่ใกล้ที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด ช่วยประหยัดทั้ง

         น้ำมันและเวลา

 

8.  ถนอมคลัทซ์ ถนอมรถ ถนอมน้ำมัน ไม่ควรเร่งเครื่องอย่างแรงขณะออกรถ แต่ยังปล่อยคลัทซ์ไม่สุด หรือเมื่อเข้าเกียร์เสร็จ

         และแต่ไม่ยอมปล่อยคลัทซ์ จะทำให้คลัทซ์สึกหรอเร็ว และสิ้นเปลืองน้ำมัน

 

9.  ควรออกรถแบบนุ่มๆ เพราะถ้าออกรถแบบกระชากแรงๆจะสูญเสียน้ำมันมากกว่าและการออกรถด้วยความเร็วสูงเลี้ยวอย่าง

        เร็วการเบรกอย่างกระทันหันยังทำให้เครื่องยนต์  ผ้าเบรก  และยางสึกหรอเร็วขึ้น  

10. ไม่ควรเร่งเครื่องเล่นๆ หรือบิดเบิ้ลเครื่องโดยไม่จำเป็น ทั้งขณะจอดรถเฉยๆ เปลี่ยนเกียร์หรือก่อนดับเครื่อง

 

11.  ควรเดินทางไปด้วยกันถ้าไปเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้รถ ทำให้การจราจรดีขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางลดลง

 

12.  ไม่ดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากมารตฐานของโรงงานผลิ โรงงานผลิตได้ออกแบบและทดสอบให้เครื่องยนต์มีการทำ

             งานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่แล้ว

 

13.  เลือกใช้เครื่องยนต์แบบ  4 จังหวะ เพราะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่า ประหยัดกว่า อีกทั้งยังเผาไหม้สมบูรณ์ช่วยลด

           มลภาวะในอากาศ ประหยัดค่าบำรุงรักษา และเครื่องยนต์ยังทนทานกว่า

 

14. ควรนำรถเข้าตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการที่ศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอ ตามกำหนดในตารางการบำรุงรักษาและเลือกใช้

          อะไหล่แท้ที่รับรองคุณภาพ เพื่อให้เครื่องยนต์มีสภาพการทำงานที่ดี ช่วยประหยัดน้ำมัน

 

15. ตรวจเช็คสภาพยางและเติมลมยางให้มีแรงดันลมยางถูกต้องตามกำหนด  ลมยางที่อ่อนเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์เกิดแรง

           เสียดทานที่ล้อมากทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก

 

16. ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถ ตามที่แนะนำในคู่มือการใช้รถ การใช้เกียร์ต่ำที่ความเร็วสูง จะทำให้เครื่องยนต์ทำงาน

           ที่รอบสูงเกินความจำเป็น อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 

17.  ตรวจเช็คทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าห้องเผาไหม้ ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์

            ต่างๆ  ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น

18. ควรปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ให้ได้ระดับมาตรฐานและคงที่ ไม่ให้รอบเดินเบาสูงจนเกินไป รวมทั้งเกิดความเหมาะ

          สมของอัตราส่วนของอากาศและน้ำมัน ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน และลดมลพิษในอากาศ

 

19. ตรวจเช็คปรับตั้งโซ่ขับล้อไม่ให้หย่อนเกินไป เพราะถ้าโซ่หย่อน จะทำให้เปลืองน้ำมมันในการขับเคลื่อนมากขึ้น เกิดเสียงดัง และทำให้โซ่และชิ้นส่วนขับเคลื่อนเสียหายเร็วขึ้น

                    Heart Heart Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up Heart Heart