banner.gif
ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"
                            วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีมงานขับขี่ปลอดภัย บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานเทศบาลรางหวาย จัดกิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก อ.พนมทวน กาญจนบุรี จำนวน 60 คน