banner.gif
ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"
                วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดตระค้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"เป็นการอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติขับขี่ในสนามจราจร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดตระค้ำเอน จำนวน 62 คน