banner.gif
กิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค 100 %"
                เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บจก.โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค 100 %" โดยทำการมอบหมวกกันน็อคให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 49 แห่ง  จำนวน 500 ใบ เพื่อ้เพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียนที่เป็นผู้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการขับขี่รถจักกรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย ให้แก่นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น