โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทราวดี อ.เมือง นครปฐม 100 คน   
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการ"ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทราวดี อ.เมือง นครปฐม จำนวน 100 คน
22/8/2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 19) ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ผ่านสื่ออีเล็คทรอนิค (Online Conference Meeting) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 19) ผ่านสื่ออีเล็คทรอนิค (Online Conference Meeting) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
17/8/2563
ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"
บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานเทศบาลรางหวาย จัดกิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน
17/8/2563
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลวังศาลา อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้
14/8/2563
ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษา"
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดตระค้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรม
14/8/2563
งานแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ยรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 ค่าย (Honda/ Yamaha/ Suzuki/ Kawasaki) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพงานรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
5/3/2563
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"
งหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลอำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน
4/3/2563
กิจกรรมโครงการรณรงค์ "สนามจราจรเพื่อเยาวชน รักความปลอดภัย" เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน
ระนครศรีอยุธยา สาขาอ.วังน้อย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ "สนามจราจรเพื่อเยาวชน รักความปลอดภัย" เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนเปรมฤทัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
4/3/2563
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ามะกา
ุรี ร่วมกับสำนักขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
4/3/2563
กิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค 100 %"
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค 100 %" โดยทำการมอบหมวกกันน็อคให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 49 แห่ง จำนวน 500 ใบ
4/3/2563
กิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค"
ริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค"ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 150 คน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
4/3/2563
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานบริษัทในเครือธุรกิจ SCG บ้านโป่ง จำนวน 100 คน
ฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บจก.โล้วเฮงหมงมอเตอร์จัด กิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานบริษัทในเครือธุรกิจ SCG บ้านโป่ง จำนวน 100 คน
30/9/2562
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
ทีมงานฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บจก.โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุุุรีจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
30/9/2562
การอภิปรายเรื่อง"มาตรฐานรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย" ในการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 212 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง"มาตรฐานรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย" ในการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 212 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6/9/2562
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์ เอ็นเทอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์ เอ็นเทอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
6/9/2562
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
29/8/2562
บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
29/8/2562
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
29/8/2562
โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเยาวชนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสภอ.ท่ามะกาและโรงเรียนอนุบาลกรับใหญ่
20/8/2562
โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเพื่อเยาวชนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร
ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
13/8/2562
งานแถลงผลความคืบหน้าการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ดร.อารักษ์ พรประภา ร่วมงานแถลงผลความคืบหน้าการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
2/8/2562
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระในจังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยคุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ จัดโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระในจังหวัดกาญจนบุรี
2/8/2562
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม
22/7/2562
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) และ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) สนับสนุนการใช้อะไหล่แท้ เพื่อความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกในการเลิกใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) และ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) สนับสนุนการใช้อะไหล่แท้ เพื่อความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกในการเลิกใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
11/7/2562
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย
8/7/2562
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระในจังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยคุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ จัดโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระในจังหวัดกาญจนบุรี
8/7/2562
พิธีลงนามความร่วมมือคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (อ.กรอ.อศ)
สำนักงา่นคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ)
19/6/2562
โครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถฯ
คณะทำงานขับขี่ปลอดภัยสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยร่วมเข้าประชุมหารือโครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถฯ
14/6/2562
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 (11-17 เมษายน)
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
10/6/2562
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
10/6/2562
ดร. อารักษ์ พรประภา นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย คนที่ 4
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทน์ มอบความไว้วางใจให้ ดร. อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ท่านใหม่
2/5/2562
สมาคมTMEA ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่
สมาคมTMEA ขอแจ้งย้ายสถานที่สำนักงานทำการแห่งใหม่ และ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
7/11/2561
ข่าวสารน่ารู้ เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ พ.ศ.2556
4/6/2556
จัดพิมพ์โปสเตอร์รณรงค์ "อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ อะไหล่เทียม"
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยร่วมรณรงค์ให้ใช้อะไหล่แท้
14/3/2556
สมาคมฯจัดพิมพ์โปสเตอร์ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน กับภาครัฐ
ภาพชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดภาพถ่าย Road Safety Photography Contest 2011
12/3/2556
พฤติกรรมของผู้ขับรถ10 อันดับแรกที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง 10 อันดับแรก
1/7/2554
หลักพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
บทเรียนพื้นฐานเบื่้องต้นสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไป : การออกรถ, การควบคุมคันเร่ง, การเปลี่ยนเกียร์และการใช้เบรกที่ถูกต้อง
1/7/2554
กิจกรรมบูรณาการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย-ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ณ กรมขนส่งทางบก
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกและสมาชิกร้านตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ
1/7/2554