banner.gif
สัมมนาเชิงวิชาการ   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
โครงการ "ประกวดสถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"   
บจก.บุรีรัมย์ยนตรการ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ


++ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รายจังหวัด (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น) ++