หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท
OR00001 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด OR00041 หจก.ท่าตะโกฮอนด้า
OR00002 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด OR00042 บริษัท สารคุณ จำกัด
OR00003 บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด(มหาชน) OR00043 บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
OR00004 บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) OR00044 บริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด
OR00005 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด(สาขาหาดใหญ่) OR00045 บริษัท ที.เค.ซี. มอเตอร์ไบค์ จำกัด
OR00006 บริษัท ฮอนด้าปรารถนาดี จำกัด OR00047 หจก.นรินทร์กลการกำแพงเพชร
OR00007 บริษัท วัฒนาฮอนด้า จำกัด OR00048 บริษัท สหหล่มเพชรบูรณ์ จำกัด
OR00009 หจก.ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี OR00049 หจก.สหหล่ม
OR00010 หจก.พัฒนาภัณฑ์นวกิจ OR00050 หจก.ก.เจริญมอเตอร์ไบค์
OR00011 หจก.สิงห์สยามยานยนต์ OR00051 บริษัท อุดรตรียนต์ จำกัด
OR00012 หจก.เจี่ยง่วนเฮงอู่ทอง OR00052 หจก.อีฮงมอเตอร์มหาสารคาม
OR00013 หจก.สันติด่านช้าง OR00053 บริษัท ธนายนต์มอเตอร์ จำกัด
OR00014 หจก.รักชัยนาทยานยนต์ OR00054 หจก.กระบี่เอกมอเตอร์
OR00015 บริษัท จ.เจริญชัย มอเตอร์สกรุ๊ป จำกัด OR00055 หจก.ฮอนด้านาแก
OR00016 หจก.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง OR00056 บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด
OR00017 บริษัท ซิ่นฮ่องซุ่ย จำกัด OR00057 หจก.พงษ์เจริญ 1993
OR00018 บริษัท ถาวรพานิชคอมเมอร์เชียล จำกัด OR00058 บริษัท ฮอนด้าอ้อมน้อย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
OR00019 บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด OR00059 หจก.พ.สหายยนต์ ฮอนด้า นครสวรรค์ (1987)
OR00020 บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด OR00060 บริษัท แพร่มิตรประสานยานยนต์ จำกัด
OR00021 บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด OR00061 หจก.พงษ์เจริญลพบุรี
OR00022 บจก.สนองพานิช 999 จำกัด OR00062 บริษัท โค้วโต๊ะฮุย กำแพงเพชร จำกัด
OR00023 หจก.ห้างนำชัยมอเตอร์แอนด์ออดิโอ OR00063 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขานราธิวาส)
OR00024 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด(สาขายะลา) OR00064 บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด
OR00025 หจก.ประสบชัยกลการ OR00065 บริษัท เฉลิมชัยพัฒนากลการ จำกัด
OR00026 บริษัท ยูไนเต็ดภูเก็ตคอมเมอร์เชี่ยล จำกัด OR00067 บริษัท สยาม ไอ.บี. ร่มเกล้า จำกัด
OR00027 บริษัท สิงคโปร์ตรัง (1992) จำกัด OR00068 บริษัท คุณชาย ซี.เอส.วัน. จำกัด
OR00028 หจก.กระบี่ธีรพงศ์ฮอนด้า OR00069 หจก.ศรีประจันต์วัฒนยนต์
OR00029 บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด OR00070 หจก.พิษณุโลกศรีไทยเจริญมอเตอร์
OR00030 บริษัท ชัยเจริญมอเตอร์ เซลส์ 1993 จำกัด OR00071 บริษัท สยามตาคลี จำกัด
OR00031 บริษัท เทียนวาเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00072 บริษัท ฮอนด้าวังสามหมอ จำกัด
OR00032 บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด OR00073 บริษัท สมชายมอเตอร์เซลส์ จำกัด
OR00033 บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00074 หจก.ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว
OR00034 บริษัท เอ.พี.เอส.ฮอนด้า จำกัด OR00075 หจก.พรศักดิ์ตะวันออกมอเตอร์
OR00035 บริษัท สยามยนต์ 1992  จำกัด OR00076 บริษัท รวมยนต์ฮอนด้าระยอง จำกัด
OR00036 บริษัท ธนรัชต์ฮอนด้า จำกัด OR00077 บริษัท โชติชัยฮอนด้ามอเตอร์เซลส์ จำกัด
OR00037 บริษัท พิจิตรเอนกยนต์ จำกัด OR00078 บริษัท อมรประทานมอเตอร์แลนด์ จำกัด
OR00038 บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด OR00079 บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด
OR00039 หจก.เดชากลการนครนายก OR00080 หจก.จันทบุรีปิยะกลการ
OR00040 บริษัท ฮอนด้าเอกลักษณ์ จำกัด OR00081 บริษัท เอ.เค.ฮอนด้า จำกัด
หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท
OR00082 บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด OR00123 หจก.ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ลำพูน
OR00083 หจก.เทพอุทุมพรยานยนต์ OR00124 บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด
OR00084 บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) จำกัด OR00126 บริษัท น้อยมอเตอร์ไบค์ จำกัด
OR00085 บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด OR00127 หจก.แสงชัยพาณิชย์
OR00086 บริษัท เจริญวัฒนามอเตอร์ จำกัด OR00129 หจก.เจี่ยสวัสดิ์
OR00087 บริษัท ชาญยนตรกิจ (1993) จำกัด OR00131 หจก.ฮั้วเฮงหลี
OR00089 บริษัท ส่งเส็งซาวด์ จำกัด OR00132 บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง จำกัด
OR00090 หจก.พรสมพิศมอเตอร์เซลส์ OR00133 บริษัท นครสวรรค์มาตุลียานยนต์ จำกัด
OR00091 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00134 บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด
OR00092 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด OR00135 บริษัท พี.เค.เจริญยนต์ จำกัด
OR00094 บริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด OR00137 บริษัท พัฒนาภัณฑ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
OR00095 บริษัท ขอนแก่น พี.อาร์.มอเตอร์ (1999) จำกัด OR00138 หจก.เถินธวัชยนต์
OR00096 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด OR00139 บริษัท ศิริยนต์วัฒนา (1995) จำกัด
OR00097 บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด OR00140 บริษัท มิตรธรรมบ้านโป่ง จำกัด
OR00098 หจก.ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ OR00141 บริษัท นครเขื่อนขันธ์ค้ายานยนต์ จำกัด
OR00099 หจก.สุทธิยนต์ (1995) OR00142 บริษัท อุดรภัทรออโต้ทาวน์ จำกัด
OR00100 บริษัท เจริญฮอนด้าชัยภูมิ จำกัด OR00143 บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จำกัด
OR00101 บริษัท อาคมเจริญยนต์ จำกัด OR00144 หจก.ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง
OR00102 หจก.โค้วโต๊ะฮุยมอเตอร์ อุทัยธานี OR00145 หจก.ทวียนต์ทวีกิจ
OR00103 หจก.รัตนเภสัชยานยนต์ OR00146 บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด
OR00104 บริษัท โหงวฮะ ฮอนด้า รังสิต จำกัด OR00147 บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จำกัด
OR00105 บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด OR00148 หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธุ์
OR00106 หจก.สุรินทร์ OR00149 บริษัท ซินฮวดเฮงจั่น (1993) จำกัด
OR00107 หจก.ชลบุรีพัฒนามอเตอร์ OR00150 บริษัท ฮอนด้า เอ็ม ซี เรซซิ่ง จำกัด
OR00108 หจก.เจริญชัยท่ายาง OR00151 หจก.โชคชัยมอเตอร์
OR00109 หจก.ฮอนด้าเพชรบุรี OR00152 บริษัท แอล.เค.เอส.มอเตอร์ จำกัด
OR00110 บริษัท ราชบุรีนันทพลชัย จำกัด OR00153 บริษัท ตันปุ้นเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
OR00111 บริษัท ฮอนด้าชนะยนต์เพชรบุรี จำกัด OR00154 บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด
OR00112 หจก.นิวสิริยนต์ภูเก็ต OR00155 บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี  จำกัด
OR00113 หจก.ไทยสุนเซ่ง (1992) OR00156 หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์
OR00114 บริษัท ภูเก็ต เอส.ที. จำกัด OR00157 หจก.นิยมการค้า 92
OR00115 บริษัท สงขลาสงวนพาณิชย์ จำกัด OR00158 หจก.สามมิตรยนต์ ยโสธร
OR00116 บริษัท อาร์.เอช.มอเตอร์เซลส์ จำกัด OR00159 หจก.ยโสธรสหกิจมอเตอร์
OR00117 บริษัท เมืองพลมอเตอร์ไบค์ จำกัด OR00160 บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
OR00118 บริษัท ไทยมอเตอร์ไบค์ ขอนแก่น จำกัด OR00161 บริษัท บางเลนเจริญยนต์ จำกัด
OR00119 หจก.สหไทยการเกษตรยนต์ OR00162 บริษัท เค.พี.ฮอนด้า จำกัด
OR00120 บริษัท ห้างโอวเปงฮง จำกัด OR00163 บริษัท โมโตเรซ จำกัด
OR00121 บริษัท ที.โอ.เอช.มอเตอร์ จำกัด OR00164 บริษัท ฮอนด้านครปฐม จำกัด
OR00122 หจก.ปรีชาพานิชย์ ร้อยเอ็ด OR00165 หจก.ฮอนด้ามหาชัย
หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท
OR00166 บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด OR00207 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
OR00167 บริษัท เอ็ม ซี เซอร์กิต จำกัด OR00208 บริษัท เมืองพลฉั่วเต็กไถ่ จำกัด
OR00168 บริษัท เอ็ม.มอเตอร์ (1994) จำกัด OR00210 บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
OR00169 หจก.เอส.เอส.เจริญยนต์ OR00212 บริษัท ป.ยานยนต์ จำกัด
OR00170 บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด OR00214 บริษัท ส.เกื้อกูลมอเตอร์ จำกัด
OR00171 หจก.นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์ OR00215 หจก.บางบัวทองมอเตอร์เซลส์
OR00172 บริษัท เซาท์เทอร์น มอเตอร์เวิร์ค จำกัด OR00216 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
OR00173 หจก.ศรีเชียงใหม่เพชรยานยนต์ OR00217 บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด
OR00174 บริษัท วี.วิศวอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด OR00218 บริษัท ฮอนด้ากุยบุรี จำกัด
OR00175 บริษัท ลาดปลาเค้ามอเตอร์ จำกัด OR00221 ร้านรุ่งโรจน์
OR00176 บริษัท ชาญกิจเจริญ จำกัด OR00222 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
OR00177 บริษัท เพิ่มพูนชัยอ่างทอง (1987) จำกัด OR00224 บริษัท เทียนชัย จำกัด
OR00178 หจก.ไทยงามยานยนต์สิงห์บุรี OR00229 บริษัท วัฒนายนต์ซูซูกิ จำกัด
OR00179 หจก.พี.ที.มอเตอร์ OR00230 หจก.คิมเซอร์วิสมอเตอร์เซลส์
OR00180 บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์พหลโยธิน จำกัด OR00231 บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จำกัด
OR00181 บริษัท ฮอนด้าหัวหิน จำกัด OR00233 บริษัท ทวีทรัพย์ยานยนต์ จำกัด
OR00182 บริษัท เขตลานนา จำกัด OR00234 หจก.ส.ศิริยนต์มอเตอร์เซล
OR00183 บริษัท สินพล จำกัด OR00235 บริษัท พรประเสริฐมุกดาหารมอเตอร์ จำกัด
OR00184 บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด OR00238 บริษัท ฮอนด้า ซี.พี.เอ็ม. จำกัด
OR00186 บริษัท เพชรเกษม คอมเมอร์เชียล จำกัด OR00239 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
OR00187 บริษัท ป.สุเกษม จำกัด OR00241 บริษัท โกศลซูซูกิ จำกัด
OR00189 บริษัท เจียงฮอนด้า หนองคาย จำกัด OR00242 หจก.ยิ่งยงยานยนต์
OR00190 บริษัท กรุงเทพทวียนต์ (1988) จำกัด OR00243 บริษัท อาร์.พี. มอเตอร์เซลล์ จำกัด
OR00191 หจก.พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑูรย์ OR00244 หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ
OR00192 บริษัท ไทรม้า 88 ยานยนต์ จำกัด OR00245 หจก.เชียงรายกิจวรา
OR00193 หจก.ประยูรพาณิชย์ตันหยงมัส OR00246 หจก.ส.ว.เทพายนต์
OR00194 บริษัท นำศิลป์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00247 บริษัท ราชาฮอนด้า จำกัด
OR00195 บริษัท นครหลวงมอเตอร์ไซค์ จำกัด OR00248 บริษัท อุดมภัณฑ์ 1989 จำกัด
OR00196 บริษัท เกียรติยานยนต์ แปดริ้ว จำกัด OR00249 บริษัท ฮอนด้าราชบุรี จำกัด
OR00197 บริษัท มิตรยนต์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด OR00250 บริษัท ฮอนด้าท่าพระ จำกัด
OR00198 บริษัท งี่ฮะเฮงสองเมือง จำกัด OR00251 บริษัท เธียรสิน จำกัด
OR00199 บริษัท ไพโรจน์พรสุข จำกัด OR00253 บริษัท สมุยมอเตอร์แลนด์และสมุยยนตรกิจ จำกัด
OR00200 บริษัท ศิริเจริญแสงยนต์ จำกัด OR00254 บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์ จำกัด
OR00201 หจก.วรรณเทพยนต์ OR00255 บริษัท อยุธยาพัฒนาภัณฑ์มอเตอร์ จำกัด
OR00202 บริษัท นครสวรรค์ ส.ยานยนต์ จำกัด OR00256 หจก.ชัยทองมอเตอร์
OR00203 บริษัท สุพรรณมอเตอร์เซลส์ จำกัด OR00257 บริษัท ปิยะมิตร มอเตอร์ จำกัด
OR00204 หจก.พิฆเนศวร์ มอเตอร์เซลส์ OR00258 บริษัท ฮอนด้าสตึก จำกัด
OR00205 บริษัท อิสเทิร์น ฮอนด้า จำกัด OR00259 บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
OR00206 บริษัท กิจรุ่งเรืองธนบุรีพานิช จำกัด OR00261 บริษัท บี.เอ็ม.วี.กลการ จำกัด
หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท
OR00262 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด OR00305 หจก.ตรังมอเตอร์ไซค์
OR00263 หจก.สหฮอนด้า OR00306 หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง
OR00264 บริษัท เอ.พี.พี มอเตอร์ไบค์ จำกัด ( เอส.บี.ฮอนด้า ) OR00307 บริษัท ฮอนด้าแสงตะวัน จำกัด
OR00266 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ปัตตานี) OR00308 หจก.พรชัยแม่สาย
OR00267 บริษัท สหไทยยนต์ภูเขียว (1995) จำกัด OR00309 บริษัท สุรัตน์ยานยนต์ตราด จำกัด
OR00268 หจก.ชูโชคชัย 1992 OR00310 หจก.ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์
OR00270 หจก.ชัยภูมิศรีสมวงศ์กลการ OR00311 หจก.เจริญมอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส
OR00271 บริษัท เอส.พี.เค. สมุทรปราการ จำกัด OR00312 หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง
OR00272 หจก.ฮอนด้าสหายยนต์สิชล OR00313 บริษัท ชูชัยยานยนต์ จำกัด
OR00274 หจก.ย่งเฮงเชียงราย OR00314 บริษัท ฮอนด้า ช.ชัย จำกัด
OR00275 บริษัท บ้านไม้ซูซูกิ จำกัด OR00315 บริษัท ปวีณมอเตอร์ จำกัด
OR00276 หจก.คูกวงหลี OR00316 บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด
OR00277 หจก.วิสิทธิ์ยนต์พิมาย OR00317 บริษัท ตั้งใจฮอนด้า จำกัด
OR00278 หจก.เอกทักข์ OR00318 บริษัท ยืนยงมอเตอร์ (2527) จำกัด
OR00279 หจก.ส.ยานยนต์บุรีรัมย์ 1994 OR00319 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ไบค์
OR00280 บริษัท ไพโรจน์พานิชศรีสะเกษ (1996) จำกัด OR00320 หจก.ไทยสิริเซลล์แอนด์เซอร์วิส
OR00281 บริษัท เกียรติปรีดาอ่างทอง (1989) จำกัด OR00321 หจก.กิจชัยฮอนด้า
OR00282 บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (1992) จำกัด OR00322 บริษัท ราชามอเตอร์ไบค์ จำกัด
OR00283 บริษัท สยามกิจลำปลายมาศ จำกัด OR00323 บริษัท เหล่ายานยนต์ จำกัด
OR00284 บริษัท ขอนแก่นเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด OR00324 บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด
OR00285 หจก.เอกสุรินทร์ยานยนต์ OR00325 บริษัท เฮงเจริญยนต์ อินเตอร์ จำกัด
OR00286 หจก.น่ำฮั่วจั่นยะลา OR00326 หจก.เอ็ม.ดี.เอส.มอเตอร์เซล
OR00287 หจก.แสงเจริญนาประดู่ OR00327 หจก.เอส เอ็ม ดี มอเตอร์
OR00288 หจก.สกุลคูเจริญ OR00328 บริษัท พีที ฮอนด้า มอเตอร์เซลส์ จำกัด
OR00289 บริษัท รุ่งโรจน์มอเตอร์ (พะเยา) จำกัด OR00329 หจก.ฮอนด้ากาญจนบุรี
OR00291 บริษัท ธนาษิต จำกัด OR00330 หจก.ฮอนด้าพิชิตยนต์
OR00292 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด OR00331 บริษัท บุรีรัมย์สยามยานยนต์ จำกัด
OR00293 บริษัท พูมศิลป์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00332 บริษัท เอส.มอเตอร์เซลล์ จำกัด
OR00294 หจก.โชคนำชัยมอเตอร์ OR00333 หจก.เกียรติสุรนนท์อำนาจเจริญ
OR00295 หจก.ยศรุ่งเรือง OR00334 บริษัท ชัยสวัสดิ์มอเตอร์ไบค์ จำกัด
OR00296 บริษัท เหล่าไพศาลกรุ๊ป จำกัด OR00335 หจก.สมบัติพานิชเซลส์แอนด์เซอร์วิส
OR00297 บริษัท ไพโรจน์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00336 บริษัท พี.พี.มอเตอร์เวย์ จำกัด
OR00298 บริษัท โฆสิตฮอนด้าไบท์ จำกัด OR00337 บริษัท อ.สงขลามอเตอร์ จำกัด
OR00299 หจก.อนันต์มอเตอร์ OR00338 หจก.สยามชัยกลการ
OR00300 หจก.จงเกษมมอเตอร์น่าน OR00339 บริษัท รวมพงศ์ มอเตอร์ จำกัด
OR00301 บริษัท ลาภเพิ่มพูนมอเตอร์ 1999 จำกัด OR00340 บริษัท เอกภัทร สามเอก จำกัด
OR00302 หจก.เอ.เอส.ฮอนด้า OR00341 บริษัท ภูเก็ตนำแสง จำกัด
OR00303 บริษัท ศักดิ์ชัยเซ็นเตอร์ จำกัด OR00342 หจก.สุวิทย์มอเตอร์เซลล์
OR00304 หจก.กระบี่ไพศาลลิสซิ่ง OR00343 บริษัท เกียรติชัยบ้านบึง จำกัด
หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก ชื่อบริษัท
OR00344 บริษัท นิธิภัทร เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด OR00367 หจก.อันดามันกรุ๊ป ออโต้เซลส์แอนด์เซอร์วิส
OR00345 บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนต์ จำกัด OR00368 บริษัท เอส.เอ.มอเตอร์ไซค์ จำกัด
OR00346 บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด OR00369 บริษัท ฮอนด้าสนามจันทร์ จำกัด
OR00347 หจก.พี่น้องเพชรยานยนต์ OR00370 บริษัท 8 กะรัต จำกัด
OR00348 บริษัท แสงชัย ออโต้เวิลด์ จำกัด OR00371 บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน จำกัด
OR00349 หจก.ฮอนด้าบึงกาฬ OR00372 หจก.จิตรมอเตอร์ 1992
OR00350 บริษัท มหัศจรรย์มอเตอร์ จำกัด OR00373 บริษัท เกริกเกียรติเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (บุรีรัมย์)
OR00351 บริษัท ฮอนด้า คริสมาส เรซซิ่ง จำกัด OR00374 บริษัท ยศเจริญฮอนด้ากิ่งแก้ว จำกัด
OR00352 หจก.จักรวาลพานิชพะเยา OR00375 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
OR00353 หจก.จักรวาลเทรดดิ้ง (2000) OR00376 หจก.คลินิกยานยนต์
OR00354 หจก.พรพิวัฒน์ยานยนต์ OR00377 บริษัท ส.พระปิ่นมอเตอร์ไซค์ จำกัด
OR00355 บจก.ยงสวัสดิ์มอเตอร์เซลส์ OR00378 หจก.สานต่อยานยนต์
OR00356 หจก.เบญจพลยานยนต์ OR00379 บริษัท ไอซ์ปอลมอเตอร์ไซค์ จำกัด
OR00357 หจก.ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ OR00380 บริษัท บวรภัณฑ์ยนต์ จำกัด
OR00358 บริษัท ชุมพรซูซูกิ จำกัด OR00382 หจก.เถินจำเริญยนต์
OR00359 หจก.ธเนตรมอเตอร์ OR00384 บริษัท สี่มิตรมหาชัย จำกัด
OR00360 หจก.วิชาญยานยนต์ OR00385 บริษัท โอ๋-เอ๋ มอเตอร์ จำกัด
OR00361 บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน จำกัด สาขาหนองหาน OR00386 บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด
OR00362 บริษัท เซาเทอร์นมอเตอร์เซลส์ จำกัด OR00387 หจก.รุ่งศิริวัฒณ์มอเตอร์
OR00363 หจก.ศรีสยามหล่มสัก OR00388 หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา
OR00364 หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์ OR00389 บริษัท ฮอนด้าพุทไธสง จำกัด
OR00365 บริษัท ชลธารออโต้ไบค์ (2001) จำกัด OR00390 บริษัท สหวัสส์ มอเตอร์ จำกัด
OR00366 บริษัท ซี เอ็น เอส เซ็นเตอร์มอร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด OR00391 บริษัท  บุรีรัมย์สยามมอเตอร์  จำกัด