banner.gif
 
โครงการ "ประกวดสถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"

โรงเรียนสระแกพิทยาคม อ.สตึก บุรีรัมย์ ร่วมกับบจก.บุรีรัมย์ยนตรการ พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยและสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน" ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 5 มีค.56 ณ  โรงเรียนสระแกพิทยาคม อ.สตึก บุรีรัมย์