banner.gif
 
โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ในสถานศึกษา

หจก.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดฯและวิทยาลัยเทคนิคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ให้แก่นักเรียนจำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 6 กพ.56 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร