banner.gif
 
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

หจก.พรชัยแม่สาย จ.เชียงราย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอม่สาย พร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรอ.แม่สาย และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3-ม.4 ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 23-24 กุภาพันธ์ 2556