banner.gif
 
Esso เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา

บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ "เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%"  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และท่านขนส่งจังหวัดเชียงราย มาร่วมในพิธีเปืดงานรณรงค์