banner.gif
สัมมนาวิชาการเรื่อง“สัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์(ฉบับใหม่)”   
คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาฯ   
“สัญญาธุรกิจเช่าซื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ฉบับใหม่) 2561
สัมมนาเชิงวิชาการ   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
โครงการ "ประกวดสถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"   
บจก.บุรีรัมย์ยนตรการ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ
โครงการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"   
หจก.พูมศิลป์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ
โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ในสถานศึกษา   
หจก.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบรมขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา   
หจก.พรชัยแม่สาย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
กิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศและสียง "คาราวานลดมลพิษ คลีนิคสิ่งแวดล้อม"   
หน่วยบริการเคลื่อนที่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ ร่วมสนับสนุนให้บริการตรวจเช็คฟรี ม.รามคำแหง เขตประเวศ (8-9 มีค.56)
โครงการสวนจราจรเพื่อเยาวชนรักความปลอดภัย   
บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษาแก่เด็กๆและเยาวชน
สัมมาเชิงวิชาการ "แนวทางการป้องกันและกระบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์"   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาฯให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
"นัดกันมา พากันลดมลพิษ" เขตดอนเมือง   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยบนต์ไทย ร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่11)   
สมาคมฯจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่11) โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
การประกวดภาพถ่าย Road Safety 2012 ที่ฟิลิปปินส์   
ภาพถ่ายตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลที่ 3
Esso เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา   
เอสโซ่ร่วมรณรงค์สวมหมวกนรภัย 100% ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย