banner.gif
สัมมนาเชิงวิชาการ   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
โครงการ "ประกวดสถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"   
บจก.บุรีรัมย์ยนตรการ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ
โครงการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"   
หจก.พูมศิลป์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ
โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ในสถานศึกษา   
หจก.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบรมขับขี่ปลอดภัย ทำใบอนุญาตฯ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา   
หจก.พรชัยแม่สาย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย ก่อนทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
กิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศและสียง "คาราวานลดมลพิษ คลีนิคสิ่งแวดล้อม"   
หน่วยบริการเคลื่อนที่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ ร่วมสนับสนุนให้บริการตรวจเช็คฟรี ม.รามคำแหง เขตประเวศ (8-9 มีค.56)
โครงการสวนจราจรเพื่อเยาวชนรักความปลอดภัย   
บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษาแก่เด็กๆและเยาวชน
สัมมาเชิงวิชาการ "แนวทางการป้องกันและกระบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์"   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาฯให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
"นัดกันมา พากันลดมลพิษ" เขตดอนเมือง   
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยบนต์ไทย ร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่11)   
สมาคมฯจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่11) โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
การประกวดภาพถ่าย Road Safety 2012 ที่ฟิลิปปินส์   
ภาพถ่ายตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลที่ 3
Esso เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา   
เอสโซ่ร่วมรณรงค์สวมหมวกนรภัย 100% ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย